haravointi talkoot

Toimintaa ja ryhmiä aikuisille

Seurakunta järjestää aikuisille ja ikäihmisille suunnattua toimintaa mm. kerhojen ja vertaisryhmien muodossa. Kerhoja järjestetään useissa eri toimipisteissä. Kerhoissa vaihdamme kuulumisia, laulamme, luemme Raamattua ja rukoilemme.