VANHIMMAT ESINEET 1200-LUVULTA

Maskun ensimmäinen kirkko sijaitsi samalla paikalla kuin nykyinenkin; sen rakennusvuosisadasta ei ole tarkkaa tietoa. Maskusta ja Maskun seurakunnasta on maininta paavin kirjeissä vuosilta 1232 ja 1234. Ensimmäinen kirkko on ollut puinen ja se rakennettiin Maskun pitäjän viimeisen pakanallisen kalmiston kupeeseen Raatomäelle. Nykyisen kirkon iästä on kaksi tulkintaa. Vanhemman tutkimuksen mukaan v.1300 tienoilla maskulaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kivikirkon rakentamiseksi ja tehneet ensimmäisenä vaiheena kivisen sakariston, toisena vaiheena luultavimmin 1320- tai 1330-luvulla harmaakivisen runkohuoneen ja kolmantena vaiheena 1400-luvun jälkipuoliskolla kirkkoa on täydennetty tiiliholveilla, tiilisillä päätykolmioilla ja harmaakivisellä asehuoneella (ks. Suomen Kirkot II, 1961 ss.143-174) Uudempi tutkimus ajoittaa kirkon 1400-luvun lopulle (ks. Markus Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot 2007).

 

Liiku Maskun kirkossa klikkaamalla hiirellä kuvan sisällä!