Lemun asutuksen, seurakunnan ja kirkon vaiheita

Lemun alue on noussut meren pinnan yläpuolelle maankohoamisen seurauksena vasta varsin myöhään. Vielä kivikauden loppupuolella (noin vuonna 1300 eKr.) koko pitäjän alue on ollut saaristoa, vaikkakin asutusta oli jo tuolloin.

Ensimmäinen kirjallinen maininta Lemusta pitäjänä on keskiajalta, vuodelta 1380, jolloin Lemun mainitaan kuuluvan Nousiaisten Pyhän Maarian seurakunnan toiseen osaan Santamalan seurakuntaan. Santamalan seurakunta lakkautettiin vuoden 1380 tienoilla, jonka jälkeen Lemu itsenäistyi omaksi kirkko- ja hallintopitäjäkseen. Lemun seurakunta mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran 1404.