Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Maskun kirkkoneuvostoon kuuluu 12 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuuston jäseniä tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Lisäksi kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

 

Maskun seurakunnan kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto