Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Maskun kirkkoneuvostoon kuuluu 12 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuuston jäseniä tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Lisäksi kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

 

Maskun seurakunnan kirkkoneuvosto:

Kaija Järä     varapuheenjohtaja

Rauno Aulio

Ulla Hännikkälä

Elina Kujanpää

Teija Leino

Hannu Mykrä

Toivo Nieminen

Tapio Saarinen

Seija Tuunanen

Tarja Tähkäpää

Hanna Vesterinen

Pertti Veräjänkorva