Uusi kirkkolaki 652/2023 14.4.2023 edellyttää, että myös viranhaltijoiden päätökset on julkaistava seurakunnan verkkosivuilla.

Maskun seurakunnassa viranhaltijapäätöksiä tekevät kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kummallakin on oma juokseva numerosarjansa. Viranhaltijapäätökset julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla ja niitä pidetään nähtävillä lain vaatimusten mukaisesti seitsemän päivää verkkossajulkaisun jälkeen + 14 päivän oikaisuvaatimusajan ajan.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

Talouspäällkiön viranhaltijapäätös 2/2024, viety 16.4.2024 ja oikaisuvaatimusohje

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 3/2024, viety 16.4.2024

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 4/2024, viety 6.5.2024

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 5/2024, viety 6.5.2024

Oikaisuvaatimusohje