Maskun seurakunta

Toimintasuunnitelma

2017–2020

Vapahtajamme käskyn mukaisesti seurakunta kastaa ja opettaa alueellaan. Seurakuntamme on luottamuksen yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. Seurakuntamme on avoin ja vastuullista elämäntapaa noudattava yhteisö, joka vahvistaa ihmisiä ja auttaa heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä näkyy työssämme siten, että:

Pidämme sanoman esillä

 • Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Rohkaisemme seurakuntalaisia olemaan avoimesti kristittyjä omassa arjessaan.

 • Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti.

 • Tuemme kristillistä kasvua ja kasvatusta.

Etsimme yhteyttä

 • Seurakuntamme on ihmisten ja Jumalan kohtaamispaikka. Seurakuntamme on siellä, missä ihmiset elävät ja kulkevat toistensa rinnalla. Seurakuntamme on ihmisten elämän keskellä.

 • Tunnistamme ja tuemme seurakunnan alueellisia toimintaympäristöjä

 • Uusiin haasteisiin ja toimintamuotoihin tartutaan ennakkoluulottomasti ja vanhasta maltetaan luopua tarvittaessa.

 • Myös selkeä ja laadukas viestintä on kohtaamista.

   

Rakastamme lähimmäistä ja luomakuntaa

 • Toimimme lähimmäistemme hyväksi Suomessa ja ulkomailla.

 • Seurakuntamme auttaa muiden toimijoiden kanssa löytämään avuntarvitsijat ja -tarjoajat.

 • Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa kantamalla vastuuta luomakunnasta. Tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa.

 • Tuomme eri-ikäiset yhteen

Arvostamme jäsenyyttä

 • Seurakunnan jäsenten kokemukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.

 • Seurakuntalaiset voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Pyrimme seurakuntana säilyttämään jäsenten luottamuksen. Kiitämme jäseniä heidän valinnastaan pysyä jäsenenä.

 • Kutsumme kaikenikäisiä liittymään seurakuntamme jäseneksi