Ristiäiset

Pieni vauva on suuri ihme. Hänelle halutaan antaa kaikkea hyvää ja parasta. Kasteessa Jumala antaa lahjaksi armon, joka ei koskaan lopu. Se kantaa halki elämän.

Lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki uskontokunnasta riippumatta. Kastejuhlan yhteydessä seurakunta hoitaa lapsen nimen virallisen rekisteröinnin myös maistraatille.

Kastejuhla voi olla pieni tai suuri. Kastejuhla on lapsen ensimmäinen juhla, johon lähisukulaisia usein kutsutaan pitkienkin matkojen päästä. Lapsi voidaan kastaa myös vain perheen parissa ilman suurempia juhlajärjestelyjä.

Varaa pappi ja paikka

Ristiäisten eli kastejuhlan ajankohdan, paikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastejuhlan järjestäminen kannattaa aloittaa pian lapsen syntymän jälkeen. Mitä aiemmin teet varauksen, sitä varmemmin saat juuri haluamasi päivän ja paikan. Sunnuntaisin toivottu päivä ja aika on yleensä parhaiten toteutettavissa.

Maskun seurakunnan jäseneltä seurakunta ei peri mitään maksuja kastejuhlan järjestämisestä kirkossa. Myös juhlatilan ja astiaston voi vuokrata  seurakunnalta. Pöytäliinoista peritään lisäksi pientä pesukorvausta. Kastejuhla voidaan pitää myös kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Valitse lapselle kummit

Lapsella tulee olla kaksi rippikoulun käynyttä, konfirmoitua ja kirkkoon kuuluvaa kummia. Mikäli kahta kummia on vaikeaa löytää, kirkkoherran päätöksellä yksikin kummi riittää. Päätöksen hakemista varten, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Suunnittele kastetilaisuus papin kanssa

Yleensä vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Kastava pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta vanhempien näin halutessa. Tällöin sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta, valitaan virret ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake. Papin kanssa sovitaan mm. ilmoittaako lapsen nimen pappi vai vanhemmat. Tapaamisessa usein myös keskustellaan uudesta elämäntilanteesta, lapsen syntymästä ja kasteen hengellisestä merkityksestä.

Tiesitkö, että..

  • kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20)

  • kaste on rippikoulun ja konfirmaation edellytys. Rippikoulussa opiskellaan, mikä on kasteen merkitys.

  • kasteella ei ole ikärajaa. 12-17 -vuotias voidaan kastaa, vaikka vanhemmat eivät kuuluisi kirkkoon. Tähän tarvitaan vanhempien suostumus. Suomen ev.lut. kirkossa kastetaan myös aikuisia, joita ei ole lapsena kastettu.

  • Kasteveteen ei liity luterilaisen ajattelun mukaan mitään erityistä mystiikkaa ja sen voi hävittää haluamallaan tavalla. Vesi kuvastaa puhtaaksi pesemistä synneistä.

  • Valkoinen kastemekko kuvaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksi saamista. Se kertoo siitä, että kasteen perusteella lapsi on puettu anteeksiantamukseen ja vanhurskauteen. Se kuvaa myös valkeudessa vaeltamista, Kristuksen läheisyyttä ja Jumalan pyhyyttä. Kastemekon ylipitkä helma muistuttaa, että armo on ihmistä suurempi.
YouTube-video