Ristiäiset

 

Kaste on toinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sakramenteista eli pyhistä toimituksista. Kaste perustuu Matteuksen evankeliumissa olevaan kaste- ja lähetyskäskyyn, jossa Jeesus kehotti opetuslapsia kastamaan Hänen seuraajiaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen.  

 

Kastetoimituksen aikana tehdään ristinmerkki vauvan otsaan ja rintaan. Ristinmerkki kertoo siitä, kenelle kuulumme ja kenen nimissä kastamme. Kastamme kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja kastetusta tulee kolmiyhteisen Jumalan perheeseen kuuluva rakas lapsi. Pyydämme ristinmerkillä kolmiyhteisen Jumalan suojaa ja siunausta kastetun elämään. Kaste on Jumalan kaunista lahjaa. Lahjaksi kastettava saa osallisuuden Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta, siunauksesta ja pelastuksesta.

 

Kastetun elämä ei ole enää kastehetkestä lähtien pelkästään tärkeiden rinnallakulkijoiden eli vanhempien, kummien, isovanhempien ja muiden rakkaiden varassa. Kastehetkestä lähtien tärkein rinnalla kulkija on Isä Jumala, joka lupaa pitää kastetusta huolta, suojella ja rakastaa häntä. Kastehetkestä lähtien ei tarvitse enää pärjätä omillaan, vaan voi kaikki vastaantulevat asiat lapsiperhearjessa antaa Jumalalle. Jumala on luvannut kuulla meitä, kun käännymme Hänen puoleensa. Hän antaa rohkeutta ja voimia kohdata kaikki vastaantulevat asiat lapsiperhearjessa.

 

 

Kaste toimitetaan ensisijaisesti kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kasteen voi toimittaa kirkossa, kotona tai muussa valitussa paikassa. Allaolevat ovat huomioon otettavia seikkoja kastetta pohdittaessa: 

 

- Huoltajat päättävät yhdessä alle 18-vuotiaan uskonnollisesta asemasta eli siitä, halutaanko lapsi liittää kirkon jäseneksi. 

- Huoltajien päätöksellä voi alle 12-vuotias liittyä seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen.

- 12-17-vuotiaiden lasten uskonnollisen aseman muutokset, kuten kirkkoon liittyminen, edellyttävät aina lapsen ja hänen huoltajiensa samanmielisyyttä.

 

Kastaa voidaan siis myöhemminkin. Kastettava tarvitsee myös kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa tärkeää aikuista eli kummia. Kummien tärkeä tehtävä on tukea kastettavan kristillistä kasvua ja olla kastettavan ja perheen tukena arjessa. Kirkkoherran erityisluvalla riittää myös yksi kummi kastettavalle. 

 

Suunnitellessasi kastejuhlaa, ole yhteydessä Maskun seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Siellä autetaan sinua mielellään kastejuhlan käytännön asioita suunnitellessasi ja pohtiessasi.

 

Kaste on suurimman mahdollisimman hyvän, toisin sanoen Jumalan rakkauden, huolenpidon ja kaiken hyvän eli siunauksen toivomista kastettavalle. 

 

Vaikka elämä myöhemmin kuljettaisi meitä minne, Jumalan suojelukseen ja kasteen liittoon voi aina palata. Jumala on aina täällä sinua ja minua varten. Kaste ja kasteen liitto ei koskaan häviä, vaan kaste on ja pysyy aivan kuten Jumalan lupaus siitä, että Hän haluaa olla sinun rinnallasi läpi elämän. Isä Jumalan kutsu Hänen yhteyteensä ja kasteen liittoon onkin jatkuvasti voimassa.

YouTube-video
Ristiäiset