Uutislistaukseen

KUULUTUS: Kirkkovaltuuston kokous 11.6.2024

Maskun seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 11.6.2024 klo 18.00 Maskun seurakuntatalossa.

Kirkkovaltuuston kokouksen esityslista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.-11.6.2024 aukioloaikoina.

Kirkkovaltuuston tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan  verkkosivuilla 12.6.-11.7.2024 aukioloaikoina.

Maskussa 3.6.2024

Kari Sinkkonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

Masku 11.6.2024 klo 18.00

Kirkkovaltuuston kokouksen asialista

11 § Kirkkovaltuuston kokouksen avaus.

12 § Luetaan kirkkovaltuuston kokouskutsu.

13 § Todetaan kirkkovaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

14 § Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä määrätään tarkastuksen aika ja

paikka.

15 § Hyväksytään kirkkovaltuuston kokouksen asialista ja esityslista.

16 § Määrärahaylitykset v. 2023.

17 § Vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös.

18 § Määräalan ostotarjous kiinteistöstä 481-435-1-83.

19 § Ilmoitusasiat.

20 § Muutoksenhakuohjeen antaminen.

21 § Kirkkovaltuuston kokouksen päättäminen.

 

Maskussa 3.6.2024

Kai Sinkkonen

puheenjohtaja

5.6.2024 11.21