Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Seurakuntayhtymässä on kahdet vaalit

Jos seurakunta on itsenäinen eli ei kuulu seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.  Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
 
Vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti oli 15,5. Aktiivisimmat äänestäjät löytyivät Taivassalon seurakunnasta, jossa uurnilla kävi noin 44 prosenttia äänioikeutetuista. Vaaleilla valittiin yli 8500 luottamushenkilöä yhteensä 412 seurakuntaan.